İSTİKBALDE EN GÜR SEDA İSLAMIN SEDASI OLACAKTIR. yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

İSTİKBALDE EN GÜR SEDA İSLAMIN SEDASI OLACAKTIR.3 Mayıs 2019, Cuma

Bana sordular: “İsrail Gazzeye saldırıyor. Hadiseye hangi noktadan bakıyorsun?

Şu noktadan bakıyorum: Müslümanlar musibet mektebînde tahsil yapıyor. Allah cc İslam’ın şahlanması için Müslümanlara batılı musallat etti. Asr-ı Saadetteki İslamiyet’e ne kadar ihtiyacımız olduğu anlaşılsın diye...

El hakku yalu hadis-i şerifini hem Mehmed Akif, hem de Said Nursi işlemiştir. Buna bakarak 300 senedir devam eden gecenin sabahını, kışın baharını her ikisi de beklemiş ve müjde­lemiştir.

Akif’in Safahat’ından anla­dığımız şudur:

Hakikat mutla­ka galip gelecek­tir. Bu âtıl hal geçe­cek, Müslümanlar her bakımdan ilerle­yecek, bu yükselişe hiçbir şey mani ola­mayacaktır. Işığa perde çekil­se de hakikat güneşi batma­yacaktır.

Hata başka, hak başkadır. Müslüman başka, İslami­yet başkadır. Şu Müslümanlar İslamiyetle buluşunca İslam güneşi doğacak sabah olacaktır. Müslüman Müslümana dost olup, şahsi günahlarına düşman olduğunda gaflet bulutları dağılacak, Müslüman’ın Müslüman’a düşmanlığı biterse ümmet ortaya çıkacak, Müslümanlar bir millet olacak, o zaman kurtulacaktır.

Said Nursi, bu hadis-i şerifi şöyle  açıklıyor  

Mademki hak (İslamiyet) her zaman galiptir neden kâfir, Müslüman’a galiptir?

 Her Müslüman’ın her vasfı İslam’a uygun olması gerekir­ken her zaman böyle olmuyor.

Her kâfirin her vasfı da İs­lam dışı olması gerekirken, bu da olmuyor.

Demek ki, kâfirdeki İslâmî prensipler Müslümandaki kafir prensiplerine galebe çalmaktadır.

 

Mesela ilim, teknik, çalışkanlık, beceriklilik İslam’ın  malıdır; bu meziyetler  İsrail’deki Yahudi’de olsa...

Cehalet, tembellik, beceriksizlik gibi gavur âdetleri de Mekke-i Mükerreme’deki Müslüman’da bulunsa...

İsrail’deki İslâmî prensip­ler, Mekke’deki gavur pren­siplerine galip gelir.

Eğer İslamiyet kitapta kal­mış, tatbikata çıkmamışsa, Müslümanlar hakla batılı karıştırmış, kuvvetsiz ve şaşkınsa Allah onlara bir düş­manı musallat eder ki, gaflet uykusun­dan uyansınlar!..

İlmin kendisi de­ğil, neticesi mühim­dir. Zafere ulaştır­mayan harp ilmi, şifa vermeyen tıp ilmi, neticeyi bulamayan matematik ilmi, ibret alınma­yan tarih ilmi ve yaşanmayan İslam ilmi kurtarıcı olamaz.

İlahiyat fakültesinde her ders var, ‘İslam’ın ticareti nasıl olur’ yok. Veya ders var, tat­bik eden yok. O kapı 200-300 senedir kapalı. O kapı açılma­dıkça ileri gidemeyiz. Secca­demizi düşman çiğner.

İslamiyet, dünyanın her yerinde üstünlüğünü de­vam ettirirken, Müslüman İslamiyet’le bütünleşin­ce, Müslümanların da galip geldiği görülecektir. Bu sebeple istikbalde en güçlü seda İslam’ın sedası olacak, Asya’nın yeri göğü İslam’ın eline geçecektir.

 

Bedir muharebesinde alı­nan esirlere şöyle bir teklif ya­pılmış: “On Müslüman’a oku­ma yazma öğretenler serbest kalacak.”

İşte İslam ve ilim!

Bu din, adamı geri bıra­kır mı?

 

Sizlere yazımı bitirmeden şu mübarek Cuma gününde bir müjde vereyim. Allah’ın izniyle Kudüs Müslümanların eline ve idaresine geçecek.

Hiç kimse korkmasın Kudüs Müslümanların eline geçince bütün insanlık kurtulacak. Sadece Müslümanlar değil bütün insanlık huzura erecek İnşaAllah.

Selam ve Sevgi ile kalınız.