KIYAMET GÜNÜNÜN DEHŞETİ3 Eylül 2021, Cuma

Aziz Dostlarım

Hayat ikiye ayrılır. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Dünya hayatı geçicidir ölümlüdür. Dünya hayatında amel vardır, hesap yoktur. Ahiret hayatında ise amel yoktur, hesap vardır. Bize düşen görev ise hesap gününe amellerimizi çoğaltarak hazırlanmaktır.

Kalplerimizi selim bir kalp yapan Allah’ımızın CC. Rızasına uygun kulluk yapmaktır. Çünkü Rabbimiz “Mallarınızın, evlatlarınızın size fayda vermediği hesap gününde ancak kalbi selim olanlar kurtulur.” Buyuruyor. (Süre-i Şura 88)

Çünkü kıyamet öyle bir dehşetli gündür ki: “O günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından, kocasından, kocası hanımından, oğullarından kaçarlar.” (Abese süresi 34) diye buyuruyor Rabbimiz. O halde amelimizle baş başa kalacağımız hesap gününe kıyametin dehşeti denir. Kıyamet kelimesi KIYAM’dan gelir. Kıyam demek ayakta dikilmek manasına gelir. İsrafil AS. Sura üfürmesiyle kabirlerden dirilip, ayağa kalkacağız ve “bir su misali sura üfürüldüğünde Rabbimize doğru ceset ve can biçiminde akmağa başlayacağız.” Süre-i Yasin 50 diye Rabbimiz haber veriyor.

Yine Rabbimiz buyuruyor ki; “ O büyük günde (Kıyamet) bütün insanlar Âlemlerin Rabbi için ayakta duracak ve toplanacak.”(Süre-i Mutaffifin 5-6) bundan sonra hesap başlayacak. Hesap gününü tek sahibi Hz. Allah’tır CC. Yaptıklarımızdan yapmadıklarımızdan bize hesap sorulacak. Hesabını veremeyen inkârcılar, Allah’ı CC. Tanımayan, emirlerine uymayan, yasaklarından kaçınmayanlar, kulluğunu Allah’a CC.  Değil de nefis ve şeytana yapan, kötülükleri ve kötü insanları dost edinenler, Hakkı bırakıp batılın peşinden gidenler, Müslümanın tesettürüne düşman olanlar, ezan sesine tahammül edemeyip benim yurdumun üstünde okunmasın diyenler, Kurana ve Kuranın okutulduğu Kuran Kursları ve İmam- Hatip okullarına düşman kesilenler, vatanına, milletine, ezanına, bayrağına ihanet eden hainlere, kendi insanına bomba atan acımasızca şehit eden imansızlara, kıyamet günü Rabbim “Bu gün arılın günahkârlar” diyecek.(Yasin süresi 59) ve bir anda bütün günahkârlar anında ayrılacak. Ve ondan sonra Rabbimiz “Allah’ı ve Allah’tan gelen dini kitabı inkâr edenler CEHENNEME bölük, bölük sevk edilecekler.” Buyuracak ve dünyadaki inkârcı hayata çıkmamak ebedi kalmak üzere ATEŞTE son bulacak. Bundan daha acı ve dehşet olamaz. Fakat bu dünya geçici, ahiret ebedi anlayışı ile hareket eden, Allah’a ve Allah’tan gelene inanan, inancını Rabbinin rızasına uygun amellerle ispat edenler ise Rabbimizin izniyle “Allah’tan korkanlar cennete gitmek üzere bölük, bölük sevk edilecekler.” Ve ebedi rahata kavuşacaklar. (Süre-i Zümer 71-73)

Aişe validemiz anlatıyor: bir gün Resülüllah efendime sordum: Kıyamet günü seven sevdiğini hatırlayacak mı? Resülüllah efendimiz: 3 yerde hatırlayamaz. Buyurdu:

 1-) Tartıda: Ameller teraziye konur ya ağır gelir ya da hafif. Rabbimiz “kimin terazisinde ameli ağır gelirse o memnun olacağı bir yerdedir. Ameli hafif gelir ise onun yeri kızışmış taşlardır.” (Garia süresi 7-8)

2-) Defterlerin verilişinde: Ya sağdan verilir veya soldan. Rabbimiz buyuruyor: “Kişinin amel defteri sağından verilirse onun hesabı kolay olur. Soldan verilir ise alev, alev yanan ateştedir.” (Süre-i İnşirak 7-8)

3-) birden bir ses yükseldiğinde: şöyle denilecek: üç zümreyi yakalayın cehenneme atın. 1-) Allah’tan başkasına kulluk yapanlar. 2-) Zalimler. 3-) hesap gününe inanmayanlar. İşte bu anda kimse sevdiğini hatırlamayacak.

Aziz dostlarım

Ne kadar yaşarsak yaşayalım sonunda hesap yerinde toplanacağız. Size bilgi olsun diye peygamberlerden bazılarının yaşlarını vermek istiyorum: Âdem AS. 930 sene, Nuh AS. 950 sene, İbrahim As.195 sene, İsmail AS. 137 sene İshak AS. 180 sene, Yakup AS. 149 sene, Yusuf AS. 120 sene, Musa AS. 123 sene, Davut AS. 70 sene, Süleyman AS. 180 sene, Zekeriya AS. 300 sene, Yahya AS. 95 sene, Şuayip AS. 254 sene, Salih AS. 180 sene, Hud AS. 165 sene, İsa AS. 33 sene, Hz. Muhammed AS. 63 sene. Bu kadar yaşadılar. Sonunda öldüler. Ne kadar yaşadığımız önemli değil nasıl yaşadığımız önemlidir. Sevgili Peygamberimizin bir hadisiyle yazımızı bitirelim: “Nasıl yaşıyorsanız öyle öleceksiniz. Nasıl öldüyseniz öylece dirileceksiniz.”

Selam ve sevgi ile kalınız.