SPOR ORGANİZATÖRÜ NEDİR?20 Ekim 2021, Çarşamba

Önceden planlanan, zaman olarak belirli bir sürede gerçekleştirilecek ve belirli sporcuların ya da takımların katılacağı sportif faaliyet (mücadele) bir ücret karşılığında seyircilerin izlemesine açık olacaksa, bunu organize edecek, biletleri satacak, içerideki düzenlemeleri yapacak, sorumluluk altına girecek birilerine ihtiyaç vardır. Spor organizatörü, sportif faaliyetin hem organizasyonunu hem de finansal sorumluluğunu üstlenen, hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlayan, risklerini üzerine alan kişidir. Örneğin futbol söz konusu olduğunda, ev sahibi kulübün bu niteliği bulunmaktadır. Değişik spor türleri bakımından organizatör sıfatının farklı kişilere (sporculara, ev sahibi kulübe, federasyona, müteşebbislere) ait olması mümkündür; bu itibarla, tüzel kişiler kadar gerçek kişiler de organizatör sıfatına sahip olabilirler. Hukukî düzenlemeler gereği organizatör sayılan kişi bu yetkisini bir başkasına devretmişse, kendisi yine organizatör kabul edilerek sorumluluk durumunda kendisine başvurulabilir. Örneğin ev sahibi kulübün organizatör sayıldığı durumda, bu kulüp bir şirketle anlaşarak bilet satışını ve sportif faaliyetin yapılacağı yerdeki düzenlemeleri bu şirkete bırakmış olsa bile, bu sportif faaliyet sırasında zarar görenler isterlerse ev sahibi kulübe isterlerse şirkete veya her ikisine birden başvurabilirler.       Organizatörün bir tek kişi olması şart değildir; büyük organizasyonlarda veya uzmanlık gerektiren organizasyonlarda birden fazla kişinin organizatör sıfatını taşıması mümkündür15. Bu durumda da, seyircinin karşısında birden fazla organizatörün birlikte borç altına girmiş olması sebebiyle, müteselsil sorumluluklarından söz edilir. Sportif organizasyonun ve müsabakanın kendisi Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu anlamında bir eser niteliğine sahip olmadığından, organizatör, kendisi tarafından organize edilen sportif faaliyet üzerinde sübjektif bir hak sahibi değildir; dolayısıyla, ortaya çıkan sportif faaliyet üzerinde bu Kanuna dayanarak bir hak iddiasında bulunamaz. Seyirci sözleşmesiyle spor organizatörü, sattığı biletle girilen bir sportif organizasyonu gerçekleştirme ve bunu seyircilere izlettirme edimini borçlanmaktadır. Fakat seyirci karşısında sözleşmenin tarafı olan kişi, başka bir organizatörün düzenlediği sportif faaliyetin seyirciler tarafından izlenmesini borçlanmış da olabilir; başka bir ifadeyle, seyirciye sportif faaliyeti izleme imkânını sağlayan (bilet satan kişi) bu organizasyonu bizzat düzenleyen kişi olmak zorunda değildir. Bu konuda İngiltere’de kralın taç giyme töreninin izlenmesi için balkon veya pencere kiralanması örneği verilebilir. Sportif faaliyetin yapıldığı yere yakın evi veya arsası bulunanların, kendisinin düzenlemediği bu gösteriyi izlemek için gelenlere bilet satarak seyir imkânı sunması durumunda da seyirci sözleşmesinden söz edilir ve bu kişilerin de organizatör olduğu kabul edilir.