OKUMADAN İMZALAMAYALIM yazısını arkadaşına e-posta gönder

Adınız : Kimden : Kime :
Mesajınız :

OKUMADAN İMZALAMAYALIM14 Ocak 2022, Cuma

Değerli okurlarımız bu hafta sizlere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde yer alan iş ilişkisinde borcun ibra yolu ile nasıl sona ereceği ile alakalı bilgi vereceğim. İşveren ile çalışan arasında hakların resmiyete dönüştürülmesi adına her iki tarafında güvence altına alınması gereken sözleşmelerden daha önceki yazılarımda bahsetmiştim. İşverenlerin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren çalışanlar ile alakalı bir sorun yaşamamak ya da herhangi bir davaya maruz kalmamak adına tüm haklarını aldıkları yönünde ibraname imzalatma yoluna gitmektedirler. Çalışanın işten ayrılması durumunda fazla mesai, yıllık ücretli izin hakkı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, gece mesaisi, ikramiye vb. tüm hak ve alacaklarını aldığını ve herhangi bir alacağının kalmadığına dair imzalatılan belgeye ibraname denilmektedir.

İbranamenin geçerli olabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

  • İbranamenin yazılı olması,
  • İbraname tarihinin, iş sözleşmesinin tarihinden en az bir ay sonraki tarih olması,
  • Alacak bilgilerinin tam ve eksiksiz yazılmış olması,
  • İbraname de yazan tutarların banka kanalı ile tam ve eksiksiz ödenmesi şarttır.

İşverenlerin ibraname imzalatırken bu şartlara uymaması halinde ibraname hükümsüzdür. Ayrıca altını çizerek şunu belirtmek isterim ki; 6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde yer alan Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.”

İşverenlerin ödemelerini yaptıkları takdirde çalışanlarına muhakkak ibranameyi imzalatması onların lehine bir durum olacaktır. Bu çalışanlar içinde geçerlidir çünkü; önlerinin konulan evrakların içeriğini en ince detayına kadar okuyup sonrasında imzalaması gerekiyor. Aksi durumda hak ve alacaklarının tahsili için uğraşmak durumunda kalacaklardır.

Saygılarımla