Büyükşehir meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi meclisi 11 Mart Pazartesi günü toplanıyor. Mecliste 53 gündem maddesi karara bağlanacak.

HABER  MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri

Haber Merkezi - Sakarya Büyükşehir Belediyesi 

Yoklama ve açılış

12.02. 2024 tarihli Meclis Kararları1.3/140-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.11.2023 tarihli ve 10/751 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ekli plandaki şekliyle DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNÜN uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

2.3/141 -Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/136 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı İlçesi, Güllük Mahallesi, 633 ada, 139-147-155-156 ve 159 nolu parsellerin ve tescil dışı alanın “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına ilişkin mahkeme kararına istinaden hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

3.3/142-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/102 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Adapazarı ilçesi, Tekeler Mahallesi, 4716 ada, 5-6 ve 4 nolu parsellerin bir kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.


4.3/143- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2024 tarihli ve 1/52 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Akyazı İlçesi, Kuzuluk Mahallesi, 791 ada, 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin 07.02.2024 tarihli ve 5402 kayıt nolu dilekçe ile plan teklifinin geri çekilmesi talebi nedeniyle İadesinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

5.3/144- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/109 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Nuriye Mahallesi, 2630 ada, 38 sayılı parseli kapsayan alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu

6.3/145- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/108 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Akova Mahallesi, 1315 ada, 9 nolu parsel ve eski 1314 ada, 25 nolu parsel ile ilgili Sakarya 1.İdare Mahkemesinin iptal kararına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

7.3/146- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/139 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Necatipaşa (Çağlayan) Mahallesinde iptal edilen demiryolu güzergahı alanına dair hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.


8.3/147- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.10.2023 tarihli ve 9/666 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Hendek İlçesi, Kargalıhanbaba ve Uzuncaorman Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

9.3/148- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/112 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Aşağıincilli Mahallesi, 1638 ada, 1 nolu parsel ile 125 ada, 9,¬12, 13, 14, 22¬, 51 ve ¬52 nolu parsellerde bulunan Eğitim Tesisi Alanı ve Sağlık Tesisi Alanı’nın düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazın rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

10.3/149- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli ve 5/313 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Karasu İlçesi, Kurudere Mahallesi, 126 ada, 13-14-15-16-17-18-19-20-22-25-26-28-29-30-34-76 ve 77 nolu parseller, 129 ada, 1 nolu parsel, 130 ada, 1 nolu parsel, 132 ada, 8-10-11 ve 15 nolu parseller, 133 ada, 4-5-6-7-9-10-11-12-13-14-15-24 ve 25 nolu parseller ve 131 ada, 4 ve 5 nolu parsellere yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazların rapordaki şekliyle kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

11.3/150- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/113 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Hacıosmanlar Mahallesi, 136 ada, 10 nolu parseli kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

12.3/151- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/114 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Setçe Mahallesi, 213 ada, 1 nolu parseli kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan  teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu

13.3/152-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/115 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Geyve İlçesi, Hacılar Mahallesi, 156 ada, 8 nolu parseli kapsayan alana yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

14.3/153- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/116 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notu değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

15.3/154-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/117 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Hanlı Sakarya Mahallesi, 1026 ada, 7 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.


16.3/155-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/118 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Karaabdiler Mahallesi, 589 ada, 85 nolu parsel ve 1336 ada, 4 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.


17.3/156-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/121 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Arifiye İlçesi, Aşağıkirezce Mahallesi, 570 ada, 78, 79, 80, 83, 85 ve 86 nolu parsellerin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin reddinin uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.


18.3/157- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.05.2023 tarihli ve 5/319 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Sapanca İlçesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının iptal edilerek Belediyesine iade edilmesi ve yapılan itirazların görüşülmesinin bu aşamada yer olmadığı şeklinde kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 20.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

19.3/158- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2023 tarihli ve 11/806 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Ferizli İlçesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına Yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazların ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

20.3/159-Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/137 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Yalı, Yayla, Alandere, Kadıköy ve Caferiye Mahallesi dahilinde bulunan Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği teklifi ile Yalı, Yayla ve Alandere Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tekliflerinin ekli plandaki şekliyle değiştirilerek kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

21.3/160- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/125 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Kocaali İlçesi, Yalı Mahallesi, 178 ada, 11 ve 12 sayılı 196 ada, 18 ve 19 sayılı Kocaali Belediyesi adına kayıtlı parsellere ilişkin Kocaali İlçesi Sahil Kesimi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

22.3/161- Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2024 tarihli ve 2/126 sayılı kararı ile incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Söğütlü ilçesi, Söğütlü(Gündoğan) Mahallesi, 4177 nolu parsel ile 278 ada, 6 nolu parsel ve çevresine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifinin kabulünün uygun olacağı şeklinde tanzim olunan 27.02.2024 tarihli Komisyon raporu.

23.3/162- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Adapazarı İlçesi, Kuzey Yerleşim Bölgeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan-askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118241 sayılı yazısı.


24.3/163- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, 208 ada 13 parsele yönelik hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nün itirazının görüşülmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 118488 sayılı yazısı.


25.3/164-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 511 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 118490  sayılı yazısı.

26.3/165-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Serdivan İlçesi, Serdivan Mahallesi, 17300 nolu parselin bir kısmına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118874  sayılı yazısı.

27.3/166- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Akyazı İlçesi, Topağaç (Ramaslı) Mahallesine yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına ilan askı süresince yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118239 sayılı yazısı.

28.3/167- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Akyazı İlçesi, Altındere (Gündoğan-Cumhuriyet­ Osmanağa) Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına ilişkin 2. ilan- askı süresi içerisinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118240 sayılı yazısı.

29.3/168- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Akyazı İlçesi, Dokurcun Beyciler Mahallesi, 111 ada 6 ve 7 nolu parsellere ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118238 sayılı yazısı.

30.3/169-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Erenler İlçesi, Kozluk Mahallesi, 2420 ada, 181 sayılı parsele ilişkin Sakarya 2. İdare Mahkemesi kararının görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118687 sayılı yazısı.

31.3/170-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Erenler İlçesi (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planına 3. askı ilan süresi içinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118689 sayılı yazısı.


32.3/171- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 296 ada 1 nolu parsel ve 968 ada 67 ve 72 nolu parsellerde bulunan Park Alanı ve Eğitim Tesis Alanının yer değiştirmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine ilişkin alınan mahkeme kararının görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118242 sayılı yazısı.

33.3/172- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 985 ada 9 nolu parselin bulunduğu alana yönelik Belediyesince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118868 sayılı yazısı.


34.3/173- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Arifiye İlçesi Mollaköy-Karaçomaklar-Semerciler Mahalleleri 1/5000 Ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planına İlan Askı süresinde yapılan itirazların görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118245 sayılı yazısı.

35.3/174- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının;  Arifiye İlçesi, Hacıköy Mahallesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 526 ada 73 nolu parselde bulunan mezarlık alanına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118243 sayılı yazısı.

36.3/175- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının;  Arifiye İlçesi, Neviye Mahallesi, Atatürk Caddesi kuzeyinde bulunan kadastral boşluk, Cumhuriyet Mahallesi 896 ada 16 nolu parselin bir kısmına yönelik Belediyesince hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118688 sayılı yazısı.

37.3/176- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 887 ada 12 nolu ve 886 ada 7 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118873 sayılı yazısı

38.3/177- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının;  Sapanca İlçesi, Yanık Mahallesi, 13,3 hektarlık alanda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliklerine yapılan 1 adet itirazın görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118686 sayılı yazısı.

39.3/178- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Sapanca İlçesi, Şükriye Mahallesi, 109 ada 4 ve 6 nolu parsellere ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118871 sayılı yazısı.

40.3/179- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının;Sapanca İlçesi, Hacımercan Mahallesi, 555 ada 56 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118870 sayılı yazısı.


41.3/180- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Sapanca İlçesi, Gazipaşa Mahallesi, 1131 ada 1 nolu parsele ilişkin Belediyesince talep edilen ve hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118869 sayılı yazısı.


42.3/181- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Pamukova İlçesi, Mekece Mahallesi 113 ada 14 nolu  parselde "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 118489 sayılı yazısı.

43.3/182- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Söğütlü İlçesi Küçük Söğütlü Mahallesi 110 ada 200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-276-279 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118872 sayılı yazısı. 

44.3/183- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 3505 nolu parsele ilişkin Belediyesince hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118867 sayılı yazısı.

45.3/184- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 278 ada 6 nolu parselin doğusunda kalan alanın resmi kurum alanına dönüştürülmesi ve 4177 nolu parselin yeşil alana dönüştürülmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118866 sayılı yazısı.

46.3/185- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Söğütlü İlçesi Söğütlü Mahallesi 295 ada 1 parselin Belediye Hizmet Alanına ve 3442 ile 5336 nolu parsellerin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine ilişkin 05.03.2024 tarihli ve 118865  sayılı yazısı.

47.3/186-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Pamukova İlçesi Pamukova Mahallesi 370 ada 1 parsel nolu 1590,71 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 1319,71 m2 (131943/159071) hissenin Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine  ilişkin 15.02.2024 tarihli ve 116871 sayılı yazısı.

48.3/187-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Akyazı İlçesi, Batakköy Mahallesi, 102 ada, 3 parsel nolu 3339,55 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın Akyazı Belediyesi Başkanlığı’na devri, devir ile ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine  ilişkin 19.02.2024 tarihli ve 117064 sayılı yazısı.

49.3/188-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Arifiye ve Sapanca İlçesi İl Ormanı Tabiat Parkı içerisinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1(bir) adet 9.00 m² alanlı Büfenin 19.03.2021 tarihinde imzalanan "İl Ormanı Tabiat Parkı İşletmecilik Sözleşmesi" süresinin bitiş tarihine kadar süre ile kısıtlı süreli olmak üzere işletme hakkının BELPAŞ A.Ş.’ye devredilmesi hususunda ve işletme hakkı devri iş/işlemlerinin yürütülmesi ile işletme hakkı devri sözleşmesi akdetmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına ve Büyükşehir Belediyesi Encümenine yetki verilmesine ilişkin 19.02.2024 tarihli ve 117063 sayılı yazısı.


50.3/189-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının; Kocaali İlçesi Aydoğan Mahallesi 102 ada 48 parsel nolu 4358,91 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın devir alınması ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 13.11.2023 tarih ve 10/730 sayılı kararının iptal edilmesine ilişkin 28.02.2024 tarihli ve 118244 sayılı yazısı.

51.3/190- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi envanterinde bulunan 54 AHN 398 plakalı traktör ile KDE12STA3 9,5/10,5KV Römorklu Jeneratörün Sakarya Büyükşehir Seracılık Ticaret Anonim Şirketine Sermaye Artırımıyla verilmesine ilişkin 22.02.2024 tarihli ve 117533 sayılı yazısı.

52.3/191- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici A.Ş'nin 30.000.000,00 TL'ye çıkarılan sermayesinin %10’u Büyükşehir Belediyemize ait hissemiz için 2.900.000,00 TL nakdi sermaye artışının yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 22.02.2024 tarihli ve 117535 sayılı yazısı.

53.3/192- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan BELPAŞ A.Ş’nin 232.000.000,00 TL olan mevcut sermayesinin 53.000.000,00–TL nakit olarak arttırılarak 285.000.000,00–TL'ye çıkartılması ve sermaye artışı işlemlerinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin 01.03.2024 tarihli ve 118506 sayılı yazısı.

FOTOĞRAF: Büyükşehir Belediyesi

07 Mar 2024 - 14:32 - Güncel

Mahreç  Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Adapostası Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Adapostası Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Adapostası Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Adapostası Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.